Polityka Prywatności

Powiadomienie o Polityce Prywatności Online AB Foods Polska sp. z o.o.

Kim jesteśmy?

Ta strona internetowa https://www.pataks.pl („Strona internetowa”) jest własnością oraz jest prowadzona przez AB Foods Polska sp. z o.o. zarejestrowanej w Polsce pod numerem KRS 0000269832 (w niniejszym powiadomieniu jako „my”, „nasz” albo „nam”).

Powiadomienie o Polityce Prywatności Online AB Foods Polska sp. z o.o.

Cel niniejszego powiadomienia

Niniejsze powiadomienie o polityce prywatności informuje o danych, jakie zbieramy na Państwa temat w czasie odwiedzania naszej Strony Internetowej albo kiedy przekazujecie nam Państwo dane w inny sposób.

Niniejsze powiadomienie informuje także, w jaki sposób możecie Państwo egzekwować swoje prawa  (w tym prawa do sprzeciwu wobec niektórych z dokonywanych przez nas operacji przetwarzania danych). 

Cel niniejszego powiadomienia

Dane o ruchu na stronie oraz informacje o Państwa komputerze
Jak korzystamy z tych danych?

Zbieramy te informacje w celu leżącego w naszym uzasadnionym interesie utrzymywania i zarządzania naszą Stroną Internetową oraz zapewnienia jej bezpieczeństwa. Jeśli nie życzycie Państwo sobie, byśmy zbierali te informacje, możecie skorzystać z opcji „nie śledź” („DNT”) Państwa przeglądarki aby nam przekazać, że nie chcecie być śledzonymi podczas odwiedzania naszej Strony Internetowej. Dalsze informacje o DNT znajdziecie Państwo pod adresem https://allaboutdnt.com lub tłumaczona online https://translate.google.com/translate?hl=pl&sl=en&u=https://allaboutdnt.com/&prev=search

Więcej informacji o tym, jak korzystamy z plików cookies na naszej Stronie Internetowej, znajduje się w naszej Polityce plików cookies https://www.pataks.pl/cookie-policy.

Jak długo przechowujemy te informacje?

Informacje o Państwa wizycie na naszej Stronie Internetowej będziemy przechowywać jedynie przez czas, jaki będzie niezbędny dla wspomnianych celów. Zwykle usuwamy informacje o przeglądaniu przez użytkownika co 2 lata.

Z kim dzielimy się tymi informacjami?
Informacje o odwiedzających naszą Stronę Internetową udostępniamy naszym usługodawcom, którzy pomagają nam administrować oraz zarządzać Stroną Internetową.

Informacje na temat Państwa użytkowania Strony Internetowej udostępniamy także sieciom reklamowym, jednakże na podstawie takich informacji nie możecie zostać Państwo przez nie osobiście zidentyfikowani.

Gdzie przekazujemy te informacje?
Informacje, jakie zbieramy o Państwa użytkowaniu naszej Strony Internetowej są gromadzone wewnątrz i nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Informacje, jakie nam przesyłacie]

Jak korzystamy z tych danych?
Podczas korzystania z naszej Strony Internetowej, nie musicie Państwo przekazywać nam jakichkolwiek informacji osobowych. Jeżeli korzystacie z opcji „skontaktuj się z nami” albo gdy chcecie inaczej się z nami kontaktować, użyjemy Państwa informacji, jakie są do nas przesyłane w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie. W przypadku gdy używamy Państwa danych osobowych w tym celu, robimy to w naszym uzasadnionym interesie handlowym opartym na komunikowaniu się z Państwem zgodnie z Państwa życzeniem oraz oczekiwaniami. Będziemy używać tych danych również w celu uzyskania, zgodnie z naszym uzasadnionym interesem, profesjonalnej porady oraz w celu zapewnienia, że wypełniamy nałożone prawem obowiązki, jakim podlega nasza działalność.

Ogólne zapytania o nasze procedury rekrutacyjne są mile widziane, lecz nie możemy brać pod uwagę CV albo aplikacji przesłanych nam za pośrednictwem Strony Internetowej. Jeżeli chcecie Państwo skorzystać ze Strony Internetowej, aby przesłać nam tego typu informacje, zostanie ona bezpiecznie usunięta w momencie otrzymania.

Jak długo przechowujemy te informacje?
Będziemy przechowywać informacje tak długo, jak będzie to potrzebne, aby zająć się Państwa zapytaniem. Zwykle prowadzimy rejestr rutynowych zapytań przez okres 12 miesięcy, lecz w niektórych wypadkach (na przykład w przypadku gdy zapytanie odnosi się do umowy pomiędzy nami albo gdy musimy uzyskać poradę prawną w celu odpowiedzi na reklamację), możemy potrzebować zachować rejestr naszych kontaktów przez okres do 6 lat.

Z kim dzielimy się tymi informacjami?
Dzielimy się Państwa danymi z naszymi usługodawcami oraz profesjonalnymi doradcami, jeżeli jest to konieczne w celu odpowiedzi na zapytanie albo reklamację.

Gdzie przekazujemy te informacje?
Informacje, jakie są nam przesyłane za pośrednictwem naszej Strony Internetowej są gromadzone na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa prawa

Możecie Państwo w dowolnym czasie zwrócić się do nas o udostępnienie kopii Państwa danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych przekazanych nam przez Państwa oraz przez nas posiadanych do celów zawarcia między nami umowy albo na podstawie Państwa zgody, macie Państwo prawo zwrócić się do nas o kopie tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego po to, aby mogły zostać użyte ponownie albo udostępnione innym podmiotom.

Jeżeli sądzicie Państwo, że posiadane przez nas Państwa dane osobowe są niedokładne albo niekompletne, możecie zwrócić się do nas o ich skorygowanie albo uzupełnienie. 

W pewnych okolicznościach macie Państwo również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas swoich danych oraz możecie zwrócić się do nas o ograniczenie zakresu użycia Państwa danych oraz o ich usunięcie.

Istnieją, jednakże pewne wyjątki od tych praw. Na przykład, nie będziemy mogli usunąć Państwa danych, jeżeli będziemy zobowiązani do ich przechowywania na mocy prawa albo jeżeli posiadamy je w odniesieniu do zawartej z Państwem umowy. Podobnie, możemy odmówić dostępu do Państwa danych, jeżeli udostępnienie Państwu tych informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby albo jeżeli prawo zabrania nam ujawnienia takich informacji.

Jeżeli życzycie sobie Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych praw, prosimy o kontakt z nami https://www.pataks.pl/dane-kontaktowe.

Kontakt z nami oraz Państwa prawo skargi

Pytania, komentarze albo zapytania odnośnie do tego powiadomienia o prywatności są mile widziane oraz powinny być skierowane do Andy Holt Koordynatora Danych Osobowych pod adresem andy.holt@abworldfoods.com lub pocztą na adres: AB World Foods Limited, Kiribati Way, Leigh, Lancashire, WNZ 5RS.


Jeżeli macie Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do tego, jak obchodzimy się z Państwa danymi osobowymi, przysługuje Państwu prawo złożenia skargi do GIODO. Szczegóły na temat tego, jak tego dokonać znajdziecie Państwo pod adresem GIODO: https://www.giodo.gov.pl.

Niniejsze powiadomienie o prywatności zostało ostatnio zaktualizowane dnia 09-05-2018.