Polityka Prywatności

Powiadomienie o Polityce Prywatności Online AB Foods Polska sp. z o.o.

Kim jesteśmy?

Jest to  strona internetowa  www. pataks. pl  („Website„)  jest własnością i jest zarządzana przez AB World Foods Limited  (zarejestrowaną w Anglii i Walii  pod numerem spółki  01400901)(zwaną w niniejszym zawiadomieniu  „my„, „nasz” lub”nas„).

Cel niniejszego zawiadomienia

Niniejsza polityka prywatności informuje o informacjach, które zbieramy o Tobie, gdy odwiedzasz naszą Witrynę lub w inny sposób przekazujesz nam informacje.

Informuje również, w jaki sposób możesz korzystać ze swoich praw  (w tym prawa do sprzeciwu wobec niektórych procesów przetwarzania danych, które wykonujemy). Więcej informacji na temat Twoich praw i sposobu ich wykonywania znajduje się w sekcji „Twoje prawa” poniżej.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Site traffic dane i informacje o komputerze.

Kiedy przeglądasz naszą Stronę internetową,używamy plików cookie do zbierania:

Dane, które zbieramy za pomocą nieistotnych plików cookie, są wykorzystywane na podstawie Twojej zgody. Wszelkie inne informacje, które zbieramy na temat korzystania z naszej Witryny, są wykorzystywane na tej podstawie, że jest to konieczne do celów naszych uzasadnionych interesów w utrzymaniu i zarządzaniu naszą Witryną oraz zapewnieniu jej bezpieczeństwa.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, w jaki sposób używamy plików cookie na naszej stronie internetowej, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie https://www.pataks.pl/polityka-cookie

Jak długo gromadzimy dane?

Będziemy przechowywać informacje o Twojej wizycie na naszej stronie internetowej tylko tak długo, jak będzie to konieczne do celów, o których wspomnieliśmy. Zazwyczaj usuwamy informacje o przeglądaniu użytkownika co 12 miesięcy. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce dotyczącej plików cookie https://pataks.pl/polityka-cookies/.

Komu udostępniamy te informacje?

Udostępniamy informacje o odwiedzających naszą Witrynę dostawcom usług, którzy pomagają nam administrować i zarządzać Witryną.

Dokąd przekazujemy te informacje?

Informacje, które zbieramy na temat korzystania z naszej Witryny, są przechowywane w Wielkiej Brytanii, a nie przekazywane poza nią.

Państwa prawa

W każdej chwili możesz poprosić nas o dostarczenie Kopii swoich danych osobowych. W odniesieniu do danych osobowych, które nam przekazałeś i które są przez nas przechowywane w celu zawarcia umowy między nami lub na podstawie Twojej zgody,masz prawo poprosić nas o kopię tych informacji w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, abyś mógł je ponownie wykorzystać lub udostępnić innym organizacjom.
Jeśli uważasz, że dane osobowe, które przechowujemy na Twój temat, są niedokładne lub niekompletne, możesz poprosić nas o ich poprawienie lub uzupełnienie.
W niektórych okolicznościach masz również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu przez nas Twoich danych i możesz poprosić nas o ograniczenie wykorzystania Twoich danych i ich usunięcie.
Istnieją jednak pewne wyjątki od tych praw. Na przykład nie będziemy mogli usunąć Twoich danych, jeśli jesteśmy zobowiązani przez prawo do ich przechowywania lub jeśli przechowujemy je w związku z umową z Tobą. Podobnie, dostęp do Twoich danych może zostać odrzucony, jeśli udostępnienie informacji ujawniłoby dane osobowe innej osoby lub jeśli prawnie uniemożliwiono nam ujawnienie takich informacji.
Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami https://www.pataks.pl/contact .

Kontakt z nami oraz Państwa prawo skargi

Pytania, komentarze lub prośby dotyczące niniejszej informacji o ochronie prywatności są mile widziane i powinny być kierowane do  consumer.services@abworldfoods.com